Middenbouw 2

In middenbouw 1 werken juf Natasje en juf Frida.

Informatie over onze klas:  Onze klas bestaat uit 22  leerlingen uit groep 3,4 en 5.  Schoolzwemmen/ gym:  In alle even weken heeft groep 3 zwemles op dinsdag. De leerlingen worden elke dinsdag om 8.20 uur verwacht in de hal van het zwembad, waarna juf Paulien hen begeleidt naar de kleedkamer en het zwembad. In het zwembad krijgen zij les van de zwemleerkrachten. 

Groep 4/5 gaan elke dinsdag gymmen met juf Natasha en juf Erica. Zij worden om 8.30 omgekleed in de gymzaal verwacht. Alle oneven schoolweken heeft ook groep 3 gymles op dinsdagochtend. Zij starten de dag om 8.30 uur bij juf Paulien in mb 3.Op donderdag hebben beide middenbouwen ook gymles. Zij worden op de normale tijd in de klas verwacht en gaan in de loop van de dag naar de gymles. 

Wat heb je nodig?  Wij willen graag dat alle kinderen een plantje, pantoffels (of slippers), een luizentas (op school verkrijgbaar), een klein pauzehapje mee hebben. Voor de gymles hebben de kinderen een gymbroekje, t-shirt en stevige sportschoenen voor binnen nodig. School zorgt voor een etui, vulling voor de etui en als een kind er aan toe is krijgt hij/ zij in groep 4 een vulpen van school. Het is niet toegestaan om zelf spullen voor in de etui mee te nemen. 

Wat doen we allemaal op een dag? ’s Ochtends komt een kind binnen in de klas, geeft de juf een hand en gaat lezen. Om 9 uur starten de zelfstandig werkjes. Tijdens het werken werken de kinderen m.b.v. een leerplan aan diverse taal-, reken- en leesdoelen. Deze doelen hangen in de klas op het prikbord op leuke vrolijke vliegers. Zij krijgen 4 weken de tijd om deze doelen te behalen.  Naast de instructielesjes die alle groepen dagelijks krijgen kan het kind kiezen uit de verschillende werkjes uit de taal- en rekenkast, maar ook uit de computer, de leeshoek, enzovoorts. De leerkracht loopt diverse rondjes door de klas, geeft lesjes en stuurt bij waar nodig. Daarnaast krijgen alle kinderen schrijflessen.m.v. een methode.  Na de werktijd gaan we gezamenlijk een pauzehapje eten. Tegelijkertijd doen we een activiteit (rekenen, taal, voorlezen). Hierna gaan we even buiten spelen. 

Eenmaal teruggekomen in de klas gaan we weer werken of vindt er een andere activiteit plaats. Dit kunnen onder andere de volgende dingen zijn; Kosmisch onderwijs, muziekles, gym, handvaardigheid/ tekenen  of dans/drama. Daarnaast kunnen de kinderen lessen krijgen in

begrijpend lezen en nieuwsrekenen. Bij nieuwsrekenen wordt de kinderen geleerd na het lezen van een verhaaltje uit de actualiteit, rekenopgaven te maken bij dit verhaal. Het is de bedoeling dat kinderen de informatie die zij nodig hebben voor het oplossen van de som, uit de tekst kunnen halen.  Vervolgens hebben we grote pauze (lunchtijd). ’s Middags beginnen we met de spellingsles. Hierna is er weer zelfstandig werktijd of één van bovenstaande activiteiten.

Extra Ook bij ons in de klas maken wij dankbaar gebruik van hulpouders. Regelmatig kunt u op klasbord lezen wanner we weer op zoek zijn naar hulpouders.


Openbare Montessorischool Hellevoetsluis | Schoolslag 2 | 3223 ER Hellevoetsluis | tel: 0181-312967 | montessorischool@primovpr.nl