Hoe ziet een dag in de onderbouw op de Montessorischool eruit?

Wat heb je nodig?
Wij willen graag dat alle kinderen een plantje, pantoffels (of slippers), een luizentas (op school verkrijgbaar), een klein pauzehapje en schone reservekleding in hun rugtas mee hebben. Daarnaast hebben de kinderen op gymles, zij hebben dan een gymbroekje, t-shirt  of gympakje en sportschoenen voor binnen nodig.
Bij binnenkomst geeft de leerkracht het kind een hand. Zo is er even een persoonlijk moment van aandacht. Daarna ruimen de kinderen hun eigen plant op. Hier leren ze zelf voor zorgen. Daarna kan een kind zelfstandig aan het werk. De leerkracht begeleidt het kind hierin. De leermiddelen zijn per kast gerangschikt.

Het ontwikkelingsmateriaal;
In de onderbouw is er voor de kleuters ruimschoots aandacht voor het samen spelen. Dit kan in de aandachtshoeken. Hier kunnen zij werken met bouw- en constructiemateriaal. Het gebruik van de fantasie word gestimuleerd in de themahoek. Hierin kunnen de kinderen zich leren verplaatsen in de verschillende rollen uit het dagelijks leven.
Met het materiaal uit o.a. de zintuiglijke kast leren kinderen begrippen ordenen. Zoals; de namen van de kleuren, het maken van reeksen, het paren van geluiden en het bevorderen van de zelfredzaamheid door o.a. het strikkenrek.
Met o.a. het materiaal uit de rekenkast leert het kind cijfers herkennen en benoemen, tellen en kan kennis maken met de getallen van 100 en 1000.
De start van het leren lezen wordt gestimuleerd met materiaal uit de taal/lees kast. Met de schuurpapieren letters worden de letters aangeboden en de motoriek geoefend.

Fonemisch bewustzijn;
Spelenderwijs leren zij klankherkenning in woorden. Regelmatig staat er 1 letter centraal. Kinderen nemen spullen van thuis mee waarbij zij deze letter vinden horen. De kinderen maken werkjes, leren versjes en liedjes met de letter.

Wellevendheidlessen;
Gedurende de dag zijn de leerkrachten veel bezig met het aanleren van gewenst gedrag. Denk hierbij aan: rustig lopen in de klas, zachtjes praten met elkaar, respect voor jezelf en de ander, je eigen grenzen leren aangeven en het juist hanteren van materiaal.

Grove motoriek;
Er is veel aandacht voor de ontwikkeling van de grove motoriek. Verschillende bewegingsvormen worden aangeboden tijdens gymlessen en buitenspel.

Fijne motoriek;
Door het werken met het montessorimateriaal wordt de fijne motoriek intensief geoefend. Daarnaast besteden we wekelijks aandacht aan handvaardigheidlessen. naast het leuke resultaat worden er verschillende technieken aangeboden. Ook wordt er gebruik gemaakt van de methode schrijfdans. Hierin leren de kinderen de fijnere motoriek te controleren.
 
Logeer Beer;
In de klas is er een logeer beer. Deze mag wekelijks bij iemand het weekend doorbrengen. We horen graag wat hij bij de kinderen beleefd heeft.
 
Extra
Ook bij ons in de klas maken wij dankbaar gebruik van hulpouders. Regelmatig kunt u op het info bord bij de klas of in de nieuwsbrief lezen wanneer we weer opzoek zijn naar hulpouders.
Aan het begin van het schooljaar hangt er op het info bord een lijst waarop u aan kunt geven wanneer en waarbij u kunt helpen. Zoals bijv. leesmoeder, hulp bij de kookworkshops enz.
 


Openbare Montessorischool Hellevoetsluis | Schoolslag 2 | 3223 ER Hellevoetsluis | tel: 0181-312967 | montessorischool@primovpr.nl