Bovenbouw 1
Geeke van Wijk


 

Bovenbouw 1
In de bovenbouw werkt juf Geeke.
Ik ben  op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag in de klas. Als kind heb ik 8 jaar op deze Montessorischool gezeten. Tijdens mijn studie heb ik hier een jaar stage gelopen en dit jaar is het vijfde jaar dat ik hier werkzaam ben. Ik heb al die jaren gewerkt in de bovenbouw.

Informatie over mijn klas:
Mijn klas bestaat uit 20 leerlingen uit groep 6. 7 en 8.

Gym:
We hebben twee keer in de week gym, op dinsdag om 9:45 uur en op donderdag om 8.30 uur. Voor de gym hebben de kinderen goede stevige gymschoenen, lekker zittende gymkleding en een handdoek nodig.

Wat heb je nodig in de klas?
Wij willen graag dat alle kinderen een plantje, pantoffels (of slippers), een luizentas (op school verkrijgbaar) en een vulpen op school hebben.
Het plantje gebruiken wij om de kinderen te leren zorgen voor hun omgeving, zij zorgen er zelf voor dat het plantje regelmatig water krijgt en dat de dode blaadjes/bloempjes eruit gehaald worden.
Omdat de kinderen bij ons op school relatief veel op de grond werken, dragen de kinderen binnen geen schoenen. In plaats daarvan dragen zij slippers of pantoffels.
In de bovenbouw schrijven alle kinderen met een vulpen. De kinderen in groep 6 en 7 schrijven met een schoolvulpen, de kinderen in groep 8 mogen een eigen vulpen meenemen.

Wat doen we allemaal op een dag?
Elke week maken de kinderen, naar aanleiding van gestelde doelen, een eigen leerplan. ’s Ochtends komt een kind binnen in de klas, geeft de juf een hand en gaat aan het werk, op hun leerplan kunnen ze zien welke werkjes zij kunnen doen. De leerkracht loopt diverse rondjes door de klas en helpt de kinderen met korte vragen, alle kinderen kunnen dan zelfstandig aan het werk. Als alle kinderen aan het werk zijn begint de juf met het geven van lesjes. De kinderen krijgen de lesjes individueel, in tweetallen of kleine groepjes. Na de werktijd evalueren we de werkperiode met elkaar; wat heb ik geleerd? Waarmee heb ik dat gedaan? Wat kan ik volgende keer beter doen?

's Middags worden er meestal groepslessen gegeven, zoals kosmisch onderwijs, begrijpend lezen, muziek of crea.
Op vrijdag evalueren de kinderen hun leerplan van die week. Er wordt gekeken of ze hun leerdoelen van die week behaald hebben. Als ze het die week niet behaald hebben, bedenken zij of ze nog een lesje nodig hebben of dat meer oefening voldoende is.

Extra
Ook thuis kunt u het een en ander doen met uw kind. Sommige kinderen hebben dit nodig en andere kinderen vinden het gewoon leuk om thuis nog wat te doen. Op de volgende websites kunt u (gratis) oefenen:

www.nieuwbegripxl.nl Woordenschat en begrijpend lezen (gebruikersnaam en wachtwoord weet uw kind)
http://www.regenboog-gorinchem.nl/woordentrainer/ Woorden lezen, dit bevordert gewoon lezen en begrijpend lezen
http://www.brujon.net/topo/ Topografie
http://www.momonix.com/calc/nl/ Hoofdrekenen op verschillende niveaus
www.beterrekenen.nl Elke dag staan er 4 nieuwe sommen of rekenenproblemen klaar om op te lossen (hiervoor moet je je inschrijven)
www.beterspellen.nl Elke dag staan er 4 nieuwe spellingsproblemen klaar om op te lossen (hiervoor moet je je inschrijven)
 


Openbare Montessorischool Hellevoetsluis | Schoolslag 2 | 3223 ER Hellevoetsluis | tel: 0181-312967 | montessorischool@primovpr.nl