Onderwijscollectief 
 

Passend onderwijs betekent dat alle kinderen onderwijs volgen op een school die bij ze past. Ook als zij extra ondersteuning nodig hebben. Daarvoor werken scholen samen in een samenwerkingsverband.

Schoolondersteuningsprofiel (SOP)
Alle scholen hebben met elkaar vastgesteld welke ondersteuning er minimaal op alle scholen geleverd wordt, de zogenaamde basisondersteuning. Daarnaast hebben alle scholen vastgesteld welke extra ondersteuning zij zelf kunnen bieden aan leerlingen.

Deze basis- en schoolspecifieke ondersteuning hebben scholen beschreven in hun schoolondersteuningsprofiel (SOP). Meer informatie over het SOP kunt u vragen aan onze kwaliteitscoördinator.


Onderwijscollectief VPR: samen voor inclusiever onderwijs
Maar soms is er meer nodig voor een leerling. Een school heeft niet altijd zelf de kennis of mankracht in huis om alle leerlingen goed te kunnen ondersteunen. Daarom werken alle scholen op Voorne Putten en Rozenburg samen in samenwerkingsverband Onderwijscollectief VPR.

Als een kind meer ondersteuning nodig heeft kan de school een professional van Onderwijscollectief erbij halen. Samen met de ouders, leerkracht, intern begeleider of kwaliteitscoördinator en professionals vanuit het Samenwerkingsverband een overleg plaats.?Hierin wordt afgesproken welke aanpak en aanpassingen er binnen de school gedaan worden.

Is het onderwijs voor het kind hiermee nog niet passend?
Dan denken mensen met meer specifieke kennis van onderwijs en zorg mee met ouders en school. Dit noemen we het multidisciplinair overleg. Voor de meeste kinderen is dit genoeg.

Voor een aantal kinderen is een andere school voor gespecialiseerd onderwijs de best passende plek. Dit kan ook tijdelijk zijn. Bij de overstap naar het gespecialiseerde onderwijs wordt er een toelaatbaarheidsverklaring afgegeven door het samenwerkingsverband. Daarna kan een kind ingeschreven worden op een gespecialiseerde school. Ouders, school en samenwerkingsverband werken nauw samen voor een passende onderwijsplek waar het kind zich optimaal kan ontwikkelen.

Er wordt altijd uitgegaan van de vraag: Wat heeft dit kind nodig om een volgende stap in zijn of haar ontwikkeling te maken? Wij proberen de extra ondersteuning zo veel mogelijk in de eigen omgeving van de kinderen te organiseren.
 

Meer informatie voor ouders:
Meer informatie over Samenwerkingsverband Onderwijscollectief VPR kunt u vinden op www.onderwijscollectiefvpr.nl. Heeft u vragen dan kunt u altijd contact opnemen. Samenwerkingsverband Onderwijscollectief VPR is te bereiken via 0181-760900 of administratie@onderwijscollectiefvpr.nl.

Op www.passendonderwijs.nl (website van ministerie OCW) vindt u algemene en landelijke informatie over passend Onderwijs.