Stichting Push

Stichting Push is een welzijnsorganisatie, die onder andere opvoedkundige ondersteuning biedt. Tevens verzorgen zij sportactiviteiten voor kinderen.
 

Missie
PUSH versterkt je mogelijkheden!

Visie
We dragen bij aan het zich goed voelen van inwoners in hun omgeving. Daarbij gaan we uit van hun eigen kracht. Belangrijke uitgangspunten hierbij zijn participatie, het ontwikkelen van en gebruiken van talenten, verantwoordelijkheid nemen, zelfstandig kunnen zijn, zorgen voor elkaar, initiatieven durven nemen en het ontstaan van sociale samenhang.

Kernwaarden
- Passie en bevlogenheid
- Betrokken en deskundig
- Werken aan ontwikkeling

Doelen
- Gezondheid: inwoners zijn mentaal en fysiek gezonder;
- Redzaamheid: inwoners doen zelfstandiger mee aan de samenleving;
- Sociale cohesie: inwoners en lokale partijen zijn betrokken bij elkaar en de samenleving en zetten zich ervoor in;
- Leefbaarheid: het is prettiger wonen en leven op Voorne;
- Inclusiviteit: er is meer plek en begrip voor diversiteit in de samenleving.
- Effectievere en efficiëntere ondersteuning: meer ondersteuningsvragen van inwoners worden voorliggend opgepakt en opgelost.

 

Missiestatement
Tevens werken ze bij PUSH met de missiestatement rol van welzijn:
1. Handelen en denken vanuit het burgerperspectief;
2. Uitgaan van de krachten en talenten van inwoners en organisaties;
3. Wederkerigheid, samen het verschil maken;
4. Vrijwillige inzet, meer effect met vrijwilligers;
5. Zorgen voor i.p.v. zorgen dat, professionals als coach;
6. Voorkomen is beter dan genezen;
7. Doen wat je zegt, zeg wat je doet;
8. Dichtbij en toegankelijk;
9. Verbindend, benutten van het netwerk;
10. Vertrouwen.

Voor meer informatie kunt u de site bezoeken:

http://www.stichting-push.nl/