Onderwijsgroep EduMare


Het bestuur, Onderwijsgroep EduMare heeft 28 scholen voor (speciaal) basisonderwijs en speciaal (voortgezet) onderwijs in Brielle, Hellevoetsluis, Nissewaard-kernen, Rozenburg en Westvoorne.  

EduMare is een samenwerkingsbestuur: het resultaat van een bestuurlijke fusie per 1 augustus 2020 tussen Stichting Floréo, Onderwijsgroep PRIMOvpr, Stichting Samenwerkingsscholen Voorne-Putten en VCO De Kring. Deze vier schoolbesturen werken al sinds 2015/2016 samen vanuit een gedeelde visie en op inhoudelijke motieven: goed en passend onderwijs voor ieder kind.


Waar staan we voor
Ieder kind heeft recht op goed en passend onderwijs. Op onze scholen zijn alle leerlingen welkom. Wij bieden rechtvaardige kansen aan alle kinderen, ongeacht achtergrond en milieu. Onze scholen hebben hoge verwachtingen van kinderen en garanderen goed onderwijs.

Ons onderwijs streeft drie onderwijsdoelen na, te weten:

Onze scholen richten zich daarbij op een goed evenwicht tussen deze drie onderwijsdoelen om zo kinderen te kunnen begeleiden in hun ontwikkeling tot zelfstandige volwassenen die vaardigwaardig en aardig zijn. Daar staan we voor!


Waar gaan we voor
Scholen spelen een belangrijke rol in het toekomstige succes van het leven van leerlingen en hun gemeenschap. We willen jonge mensen een fundament geven op basis waarvan zij kunnen uitgroeien tot actieve en verantwoordelijke (wereld)burgers, die de samenleving om hen heen begrijpen en die in staat zijn het verschil te maken in die samenleving.

We zijn ervan overtuigd dat het best mogelijke onderwijs kan worden verkregen door samenwerking. Door het bundelen van onze krachten ontstaat een vrij verkeer van kennis, kunde, personeel en leerlingen. Hierbij ligt de focus op het verder verbeteren van het onderwijs: “elke dag samen een beetje beter”. Om dit te bereiken werken alle EduMare-scholen samen met elkaar, met ouder(s) en verzorger(s), samenwerkingspartners en met leden van de gemeenschap. Daar gaan we voor!

Het College van Bestuur van EduMare bestaat uit: Mevr. I. van Doesburg, voorzitter College van Bestuur.

Voor meer informatie kun u terecht op: www.edumarevpr.nl