Schooltijden

Wij werken voor alle klassen met een vijf-gelijke dagen model met continurooster. Dit betekent dat de schooltijden van maandag tot en met vrijdag gelijk zijn van 8.30u tot 14.00u. 

Maandag 8.30u - 14.00u
Dinsdag 8.30u - 14.00u
Woensdag 8.30u - 14.00u
Donderdag 8.30u - 14.00u
Vrijdag 8.30u - 14.00u


De schooldeuren gaan 's morgens om 8.15u open, het team staat bij de deur om de kinderen te verwelkomen. 
Om 8.30u gaat de schoolbel als teken dat de lessen gaan beginnen.  

Voorschoolse en Naschoolse opvang
De BSO (Buiten Schoolse Opvang) wordt voor schooltijd en na schooltijd verzorgd door de Kinderkoepel.
Meer informatie vindt u op de website: www.dekinderkoepel.nl

Studiedagen
Maandag 18 september 2023
Donderdag 5 oktober 2023
Dinsdag 28 november 2023
Vrijdag 16 februari 2024
Woensdag 17 april 2024
Dinsdag 18 juni 2024

Vakantierooster schooljaar 2023-2024

Herfstvakantie: 14 oktober 2023 t/m 22 oktober 2023 
Kerstvakantie: 23 december 2023 t/m 07 januari 2024 
Voorjaarsvakantie: 17 februari 2024 t/m 25 februari 2024 
Goede vrijdag: 29 maart 2024
Paasmaandag: 1 april 2024
Meivakantie: 27 april 2024 t/m 12 mei 2024
Hemelvaartsdag: valt in de meivakantie
Pinkstermaandag: 20 mei 2024
Zomervakantie: 13 juli 2024 t/m 25 augustus 2024