Schooltijden

Wij werken voor alle klassen met een vijf-gelijke dagen model met continurooster. Dit betekent dat de schooltijden van maandag tot en met vrijdag gelijk zijn van 8.30u tot 14.00u. 

Maandag 8.30u - 14.00u
Dinsdag 8.30u - 14.00u
Woensdag 8.30u - 14.00u
Donderdag 8.30u - 14.00u
Vrijdag 8.30u - 14.00u


De schooldeuren gaan 's morgens om 8.15u open, het team staat bij de deur om de kinderen te verwelkomen. 
Om 8.30u gaat de schoolbel als teken dat de lessen gaan beginnen.  

Voorschoolse en Naschoolse opvang
De BSO (Buiten Schoolse Opvang) wordt voor schooltijd en na schooltijd verzorgd door de Kinderkoepel.
Meer informatie vindt u op de website: www.dekinderkoepel.nl

Studiedagen
Dinsdag 13 juni 2023

Vakantierooster schooljaar 2022-2023

Herfstvakantie: 22 oktober 2022 t/m 30 oktober 2022 
Kerstvakantie: 24 december 2022 t/m 08 januari 2023 
Voorjaarsvakantie: 25 februari 2023 t/m 05 maart 2023 
Goede vrijdag: 7 april 2023
Paasmaandag: 10 april 2023
Meivakantie: 22 april 2023 t/m 07 mei 2023 
Hemelvaartsdag: 18 mei 2023
Pinkstermaandag: 29 mei 2023
Zomervakantie: 8 juli 2023 t/m 20 augustus 2023