Het onderwijs op onze school is gebaseerd op het pedagogische montessoriconcept naar de ideeën van Maria Montessori. Wij willen onze kinderen helpen in hun ontwikkeling tot zelfstandige mensen die zich staande kunnen houden in de toekomstige maatschappij. 
 

Op de montessorischool Hellevoetsluis wordt, verdeeld over drie units, eigentijds montessorionderwijs aangeboden.  De units zijn samengesteld uit meerdere leerjaren. De onderbouw omvat de leerjaren 1-2, de middenbouw de leerjaren 3-4-5 en de bovenbouw leerjaren 6-7-8. Op elk unit zijn verschillende professionals verantwoordelijk voor het onderwijs.
 

Leidende term in ons onderwijs is: 'Leer mij het zelf te doen'. Kinderen hebben binnen kaders en grenzen de keuze om te werken aan (eigen) leerdoelen. Op de Montessorischool hebben kinderen diverse instructiemomenten van de leerkracht, per leerjaar, en werken zij doelgericht aan de eigen opdrachten passend bij de leerdoelen. Wij bieden onze kinderen een omgeving om zichzelf te ontwikkelen. Hierbij gebruiken we moderne methodes aangevuld met montessorimaterialen. We bieden kinderen een veilige, rijke omgeving waarin veel aandacht is voor samenwerken, kritisch denken en problemen oplossen. De school zien wij als oefenplaats voor de toekomstige maatschappij.