Aanvraag verlof

De mogelijkheid bestaat om verlof aan te vragen buiten de reguliere schoolvakanties om. Deze mogelijkheid is geregeld via de wet op de leerplicht. Als u vanwege uw werk(gever) buiten de reguliere schoolvakanties verlof wilt aanvragen, dient u de onderstaande werkgeversverklaring in te laten vullen door uw werkgever.

Er zijn twee soorten verlof: 
- Vakantieverlof in verband met werk(gever) tot ten hoogste 10 schooldagen. Hierbij moet ook de werkgeversverklaring ingevuld worden door uw werkgever.
- Verlof in verband met andere omstandigheden dan werk. Denk hierbij aan huwelijksfeesten.

Aanvraagformulier verlof ivm werk ouder(s) klik hier
Aanvraagformulier voor vakantieverlof in verband met werk(gever) tot ten hoogste 10 schooldagen. Hierbij moet ook de werkgeversverklaring ingevuld worden door uw werkgever.

Aanvraagformulier voor ten hoogste 10 dagen klik hier
Aanvraagformulier verlof in verband met andere omstandigheden dan werk.