Samenwerkingsverband Kindkracht

Vanaf 1 augustus 2014 gaat het nieuwe samenwerkingsverband Primair Onderwijs SWV 2808 Voorne Putten Rozenburg of liever gezegd Kindkracht aan de slag. Het werk-en voedingsgebied van het samenwerkingsverband betreft de gemeenten:
Kindkracht is een samenwerkingsverband voor:
Samen zetten we ons in om kinderen van 4 tot 12 jaar zo goed mogelijk voor te bereiden op hun zelfstandig leven. 
Het ondersteuningsplan van SWV Kindkracht beschrijft de wijze waarop we in onze regio passend onderwijs realiseren met elkaar. Het plan gaat in op de ondersteuningsmogelijkheden die we bieden aan leerlingen op school Om passen onderwijs te maken, is het nodig dat veel instanties rondom kind en gezin intensief met elkaar samenwerken.  

Klik  voor meer informatie over Kindkracht:

https://www.swvkindkracht.nl