12-learnAls een van de eerste scholen in Hellevoetsluis is de Montessorischool een samenwerking aangegaan met 12-learn (spreek uit one-two-learn). Soms loopt de ontwikkeling van een kind minder voorspoedig dan verwacht. Kinderen die meer hulp nodig dan de gewone basisschool kan bieden, kunnen voortaan op school ook deze extra begeleiding ontvangen.

Het gaat hier om  leer- of gedragsproblemen, bijvoorbeeld als er sprake is van dyslexie. Zo hoeven ouders en kinderen niet naar een locatie buiten Hellevoetsluis te rijden en blijft een kind in de vertrouwde omgeving van de school.

Zeker in het Montessorionderwijs zijn de begeleidingsmomenten goed in te passen, aangezien de kinderen geen klassikale lessen missen en er binnen het Montessori-systeem altijd al ruimte was voor kinderen met een andere manier van leren. Bovendien kennen de school en 12-learn elkaar en is 12-learn bekend met het onderwijssysteem, zodat goed kan worden ingespeeld op de leerlijnen van het Montessorionderwijs. Beide partijen gaan de nieuwe samenwerking dan ook met veel vertrouwen tegemoet. Veel verzekeraars vergoeden tegenwoordig deze extra begeleiding.

Aanbod 12-learn

Als de ontwikkeling van een kind minder voorspoedig verloopt, biedt de samenwerking met 12-learn biedt de school extra professionele hulp op het gebied van leren en gedrag, bijvoorbeeld voor kinderen met reken-, lees- of taalproblemen waaronder dyslexie. Zij verzorgen het onderzoek, de diagnose en de behandeling. Een greep uit hun aanbod: pedagogisch en didactisch onderzoek, dyslexie en dyscalculie onderzoek, remedial teaching, studiebegeleiding, bijlessen, faalangstreductietraining, rugzakbegeleiding, sociale vaardigheidstraining en schoolkeuze-advies. Meer informatie vindt u op www.12-learn.nl en www.montessorischoolhellevoetsluis.nl of belt u met de school via 0181-312967.