School maatschappelijk werk


Het schoolmaatschappelijk werk (SMW) is voor hulp bij opgroeien en opvoeden. Elke basisschool in Hellevoetsluis heeft een schoolmaatschappelijk werker waar ouders, kinderen en leerkrachten van de desbetreffende school een beroep op kunnen doen. Sinds augustus 2013 ben ik, Ditte Nieuwenhuijse, verbonden aan De Montessori als schoolmaatschappelijk werker. 

Als een kind niet lekker in zijn/haar vel zit of problemen heeft op school, kan de schoolmaatschappelijk werker iets voor het kind betekenen. De schoolmaatschappelijk werker zoekt samen met de ouder en het kind naar mogelijkheden om het kind zich weer prettig te laten voelen, zodat het ook op school beter gaat.

Het SMW kan ondersteuning bieden voor verschillende soorten problemen of vragen. Een aantal voorbeelden zijn: 

* Uw kind zit niet lekker in zijn vel maar u weet niet waardoor;
* U heeft praktische problemen die ook invloed hebben op het welbevinden van uw kind en u weet niet waar u hiervoor hulp kunt krijgen;
* U gaat scheiden en weet niet hoe hiermee om te gaan naar de kinderen toe;
* Er is iemand overleden in uw omgeving, dit heeft veel invloed op het welbevinden en het gedrag van uw kind. U weet niet hoe u hem/ haar hierbij kan helpen;
* Uw kind kan; druk zijn, niet luisteren, bedplassen, teruggetrokken zijn, slecht slapen, verdrietig zijn, enz. dit kunnen tekenen zijn dat hij/ zij spanningen ervaart waarvan u als ouder niet weet waar het vandaan komt of wat u eraan kunt doen.

Als u twijfelt of u met uw vraag op de goede plek bent, is dit al reden genoeg om langs te komen en de vraag te stellen.

Tevens biedt het (school)maatschappelijk werk ook trainingen: o.a. een sociale weerbaarheidstraining of een Kind in Echtscheiding Situatie speel en doe groep. Mocht u hier vragen over hebben, kan u contact opnemen met het SMW. 
Het schoolmaatschappelijk werk is een vorm van dienstverlening. Er zijn voor kinderen en/of ouders geen kosten aan verbonden. De gesprekken tussen het SMW en kinderen/ouders zijn vertrouwelijk.

Mocht u een afspraak willen maken bij het SMW voor u of uw kind, dan kan dat via d.nieuwenhuijse@kwadraad.nl of 06 40517424 /088 900 4000

Ook kunt u aan de intern begeleider of leerkracht van uw kind doorgegeven dat u in contact wil komen met het SMW. Zij geven dit aan de SMW'er door en de SMW'er zal dan contact met u opnemen voor een afspraak.

Voor meer informatie kan u terecht op http://www.kwadraad.nl