De ontdekker (peuterspeelzaal en de onderbouw)

De kinderen zijn in deze leeftijdsfase (3 t/m 6 jaar) extra gevoelig voor:
o         Bewegen
o         Taal
o         Functieontwikkeling (zintuigen)
De kinderen leren door te experimenteren, proberen, herhalen en doen.Er is sprake van een begin van ordening.
Het “ik” perspectief staat centraal, de kinderen zijn gevoelig voor straf en beloning.
 

De verkenner (middenbouw)


De kinderen zijn in deze leeftijdsfase (6 t/m 9 jaar) extra gevoelig voor:
De kinderen leren door oefenen, verder gaande ordening, regels, betekenis geven en samenwerken.
Het perspectief van alleen “ik” centraal verschuift
enigszins naar de ander. Bijvoorbeeld: voor wat, hoort wat.De wetenschapper (bovenbouw)

De kinderen zijn in deze leeftijdsfase (9 t/m 12 jaar) extra gevoelig voor:
  • verbanden zien tussen feiten & wereldbeeld
  • plaats mens in wereld & inzicht krijgen in cultuur
  • gevoelige periode voor opnemen kennis
  • basis voor maatschappelijke vorming
  
De kinderen leren door betekenis geven, verbinden, redeneren, evalueren en specialiseren.
Het perspectief verschuift nog meer en wordt “de ander en ik”. De eerste groepsvorming vindt plaats.