De ontdekker (peuterspeelzaal en de onderbouw)

De kinderen zijn in deze leeftijdsfase (3 t/m 6 jaar) extra gevoelig voor:
o         Bewegen
o         Taal
o         Functieontwikkeling (zintuigen)
De kinderen leren door te experimenteren, proberen, herhalen en doen.Er is sprake van een begin van ordening.
Het “ik” perspectief staat centraal, de kinderen zijn gevoelig voor straf en beloning.
 

De verkenner (middenbouw)


De kinderen zijn in deze leeftijdsfase (6 t/m 9 jaar) extra gevoelig voor:
De kinderen leren door oefenen, verder gaande ordening, regels, betekenis geven en samenwerken.
Het perspectief van alleen “ik” centraal verschuift
enigszins naar de ander. Bijvoorbeeld: voor wat, hoort wat.

 
Middenbouw op de Montessorischool Hellevoetsluis
 In de middenbouw van onze Montessori groepen zitten groep 3, 4 en 5 bij elkaar in één klas. Dit betekent dat alle kinderen zelfstandig en op hun eigen tempo werken. Dit doen ze aan hun tafel of op een kleedje. Alleen of samen.

Groepslessen en individuele lessen
De leerkracht verzorgt groepslesjes of individuele lesjes. Die individuele lesjes komen voort uit een hulpvraag of is een vervolg op iets wat al eerder aangeboden is. De groepslesjes kunnen aan de hele groep zijn, aan een bepaald leerjaar of een zelf samengesteld groepje. Als ze niet mee doen aan de groepsles, dan gaan kinderen verder met hun eigen werk.
 
Toetsen
Om een objectief beeld te krijgen van de leervorderingen van de kinderen worden zij twee keer per jaar getoetst. Na een toetsronde volgt een verslag en een gesprek over dit verslag. Daarnaast zijn leerkrachten altijd bereidt om vragen of onduidelijkheden toe te lichten.

Themagericht onderwijs
Daarnaast wordt er aandacht besteed aan: zwemmen voor groep 3, begrijpend lezen, gymlessen, muzieklessen, beeldende vorming, kunst en cultuur, koken, techniek en kosmische lessen. In de middenbouw werken wij thema gericht. Dit naar aanleiding van seizoenen, feesten, kosmisch onderwijs of bouwprojecten.
 
Soepele overgang naar bovenbouw
Wij werken samen met ouders aan een soepele overgang naar de bovenbouw. Aan het eind van de middenbouw gaan de kinderen al regelmatig ‘op bezoek’ in een bovenbouwgroep.
 

De wetenschapper (bovenbouw)

De kinderen zijn in deze leeftijdsfase (9 t/m 12 jaar) extra gevoelig voor:
  • verbanden zien tussen feiten & wereldbeeld
  • plaats mens in wereld & inzicht krijgen in cultuur
  • gevoelige periode voor opnemen kennis
  • basis voor maatschappelijke vorming
  
De kinderen leren door betekenis geven, verbinden, redeneren, evalueren en specialiseren.
Het perspectief verschuift nog meer en wordt “de ander en ik”. De eerste groepsvorming vindt plaats.

 
 
Bovenbouw op de Montessorischool 
 
Hoe ziet een dag van een bovenbouwer eruit?
De leerlingen komen op school, ruimen hun jas op in hun luizentas (is verplicht). Daarna gaan zij naar de klas. Zij geven de juf dan, net als in de andere bouwen een hand. Daarna gaat de leerling naar zijn plek, kijkt op zijn leerplan (hierover later meer) en gaat aan het werk.
Om 8.30 zijn alle leerlingen hun werk aan het opstarten en de juf loopt een rondje (dit is een vaste route door de klas) om te kijken of alle kinderen aan het werk kunnen.
Daarna volgen de lesjes (individueel of in een groepje). De kinderen die een lesje krijgen weten dit, omdat hun naam op het bord staat. Sommige kinderen hebben geen lesje nodig en kunnen zelfstandig verder werken. Na de lesjesronde volgt de grote ronde, hierbij loopt de leerkracht langs alle kinderen en geeft hen, waar nodig, hulp. Wij proberen zoveel mogelijk aan te sluiten bij de leerbehoeften van onze leerlingen.
Om 10.15 krijgen de leerlingen een groepslesje waarbij zij ondertussen hun pauzehapje op mogen eten. Daarna spelen wij een kwartier buiten op ons grote plein.
Dan werken we meestal tot 12.00. Van 12.00 tot 13.00 hebben de leerlingen pauze. Veel kinderen blijven bij ons op school over. Daarna gaan zij tot 15.00 naar school (en op woensdag tot 12.00).
Natuurlijk hebben wij naast het zelfstandig werken ook veel andere activiteiten. Volgens een vast rooster: gym, kosmisch, stellen, begrijpend lezen, tekenen, handvaardigheid, drama, dans, Engels en schrijven.
 
In de klas proberen wij de leerlingen zoveel mogelijk zelfstandig en vrij te laten bewegen. Dit is echter niet zonder regels. De leerlingen weten precies wat wel en niet mag of wij leren hen dit.
 
Het leerplan
Elke week maken de leerlingen zelf een leerplan. Zij schrijven hierop wat zij van plan zijn te gaan doen. De leerlingen plannen dit in voor een dag, voor meerdere dagen of zelfs de hele week. De leerkracht bekijkt het leerplan en vult zo nodig aan.
 
Andere activiteiten
Ook in de bovenbouw zijn er daarnaast andere activiteiten. Zo doen wij mee aan de kinderpostzegelactie, de veiligheidsdag voor groep 8, het verkeersexamen voor groep 7 (theorie en praktijk) en natuurlijk hebben we ook de jaarlijkse werkweek voor de gehele bovenbouw, meestal in april.
 
Natuurlijk kunnen wij u nog veel meer vertellen, maar liever laten wij aan nieuwe ouders het een en ander zien. U bent daarom van harte uitgenodigd op onze maandelijkse informatie-ochtend.


Openbare Montessorischool Hellevoetsluis | Schoolslag 2 | 3223 ER Hellevoetsluis | tel: 0181-312967 | montessorischool@primovpr.nl