Montessorischool Hellevoetsluis in het kort


Met ingang van 1 augustus 2013 is onze school gefuseerd met Obs de Wateringe in Hellevoetsuis. Hoewel beide scholen nu één school vormen is er nog steeds sprake van twee afzonderlijke scholen op twee verschillende locaties. 

Wilt u ook een kijkje nemen op de website van onze andere locatie klik dan: http://www.obsdewateringe.nl

Wij zijn een opbrengstgerichte Montessorischool waarin samenwerking en innovatie centraal staat. Elke leerling laten excelleren begint voor ons bij het inspelen op de leerbehoefte van ieder kind. Wij besteden veel aandacht aan motivatie, dat doen wij anders dan een reguliere basisschool. Wij kijken naar de interesses en spelen in op de gevoelige perioden van een kind.


Bijzondere karakter en bestuursvorm

De naam en het bijzondere karakter dankt de school aan Maria Montessori, de grondlegster van de Montessorischolen. Haar opvoeding- en onderwijsideeën zijn de grondslag van alle Montessorischolen en dus ook van de onze. Onze school werd opgericht door ouders en heeft vele jaren onder een eigen bestuur gefunctioneerd. Sinds 1 januari 2006 maakt onze school deel uit van de stichting Primo VPR. Alle openbare scholen op Voorne Putten en Rozenburg maken deel uit van deze stichting. Door samen te werken vergroten we de mogelijkheden en beperken we de financiële kwetsbaarheid.

Waar ligt onze school?

De Montessorischool is gevestigd aan de Schoolslag 2, een centraal punt in Hellevoetsluis, direct naast het sport- en zwembadcomplex de Eendraght. De school is daardoor goed te bereiken vanuit alle wijken van Hellevoetsluis. Vanwege het specifieke karakter van onze Montessorischool bezoeken leerlingen uit heel Hellevoetsluis en uit omliggende gemeenten onze school.

Hoe is onze school gehuisvest?

Onze school is gehuisvest in één gebouw. Er zijn tien lokalen en twee centrale ruimtes. Aan de voorkant van de school ligt het speelplein van de kleuters, met een glijbaan en een klimrek. Aan de achterkant van de school liggen het speelplein, het voetbalveldje en de ren en speel heuvels voor de andere groepen. Het zwembad en het gymnastieklokaal liggen direct naast de school.

Hoeveel leerlingen heeft onze school?

Op dit moment wordt de school bezocht door ongeveer 180 leerlingen verdeeld over 8 groepen. We hebben 2 onderbouwgroepen, 3 middenbouwgroepen en 3 bovenbouwgroepen. De bovenbouwgroepen zitten samen in het bovenbouwcluster. 

De leidsters en de directie

De leidsters die aan onze school verbonden zijn hebben naast hun pabodiploma ook het Montessoridiploma en zijn zodoende bevoegd om les te geven in een Montessorigroep. De directie wordt gevormd door de de directeur en de locatieleider.